fbpx
post

איך ניתן להתמודד עם ריבוי תביעות ביטוח?

ריבוי תביעות ביטוח עשוי לעורר בעיות שונות, ובעיקר קושי בחידוש הביטוח, או קושי בניהול מו"מ על תנאי הביטוח, ובכלל כך גובה הפרמיה וההשתתפויות העצמיות.

איך ניתן להתמודד עם בעיה זו?

ראשית, חשוב לזכור כי כל תהליך חיתום כולל בדיקה של הפרמיה ששולמה על ידי המבוטח, מול התביעות ששולמו (או שעתידות להיות משולמות) על ידי חברת הביטוח.
הואיל וחברת הביטוח היא חברה עסקית – השאיפה שלה היא לשמור על יחס חיובי כמובן.

במצב של ריבוי תביעות, היחס עלול להשתנות לרעת חברת הביטוח והיא עלולה להפסיד כסף. במצב זה, סביר להניח כי במועד החידוש חברת הביטוח תרצה לבצע חיתום מחדש אשר יניב יחס שונה.
הדרך הפשוטה לעשות זאת היא הגדלת פרמיה. ומעבר לכך, חברת הביטוח יכולה גם להוסיף חריגים, להקשות עם תנאים חדשים ועוד.

אז מה ניתן לעשות במקרה כזה?

מהנסיון שלנו, ניתן לנקוט כמה צעדים לצורך התמודדות נכונה:
•לטפל במקור הבעיה – לזהות מהו הגורם לרוב הנזקים, ולנסות לנהל מו"מ גם ביחס למיגור מקור הבעיה ולהתחייבות המבוטח לנסות לצמצם את כמות התביעות במידת הניתן. •ניתן לגייס את חברת הביטוח – להשתתף בעלויות הנדרשות לטיפול בבעיה, ולהגיע להסכמה שהפרמיה תוזל אחרי סיום הטיפול.
•בנוסף ניתן להגדיל השתתפות עצמית – במקרה כזה, ניתן לדווח לחברת הביטוח על נזקים שנחזים להיות גבוהים מההשתתפות העצמית, תוך טיפול עצמאי בנזקים הנמוכים מההשתתפות העצמית. כתוצאה מכך, חברת הביטוח תראה הפחתה בכמות התביעות מצד אחד, ומצד שני המבוטח יוכל לטפל עצמאית ביתר הנזקים, בעלויות

מופחתות.
הגדלת השתתפות עצמית מצריכה המשך בחינה מקצועית לגבי כל נזק – האם הוא נמוך/גבוה מההשתתפות העצמית, וכן הסדרה ספציפית מול חברת הביטוח. בעקבות כך, תושג ירידה בכמות התביעות שיירשמו בחברת הביטוח, וכך גם הוזלה בפרמיה. מצד שני – עניין זה מחייב את המבוטח לטפל עצמאית בתביעות הנמוכות מההשתתפות העצמית. ברוב המקרים בהם ליווינו מבוטחים שעשו מהלך כזה – עלות הטיפול העצמאי התבררה כזולה יותר (לעומת עלות הטיפול של חברת הביטוח.

מופחתות.
הגדלת השתתפות עצמית מצריכה המשך בחינה מקצועית לגבי כל נזק – האם הוא נמוך/גבוה מההשתתפות העצמית, וכן הסדרה ספציפית מול חברת הביטוח. בעקבות כך, תושג ירידה בכמות התביעות שיירשמו בחברת הביטוח, וכך גם הוזלה בפרמיה. מצד שני – עניין זה מחייב את המבוטח לטפל עצמאית בתביעות הנמוכות מההשתתפות העצמית. ברוב המקרים בהם ליווינו מבוטחים שעשו מהלך כזה – עלות הטיפול העצמאי התבררה כזולה יותר (לעומת עלות הטיפול של חברת הביטוח.

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

    לא מצאתם את מה שחיפשתם?

    השאירו פרטים והמומחים שלנו יצרו עמכם קשר

    שם + טלפון ואנחנו כבר מתקשרים אליכם