fbpx

ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות- עליון

קבלנים, יזמים, וגם אנשים פרטים המבצעים עבודות קבלניות, תשתית ושיפוצים חשופים לסיכונים שונים ומגוונים לאורך חיי הפרוייקט, בין אם מדובר בפרויקט שיפוץ קטן בבית, בניית וילה, בניין מגורים או פרוייקט תשתיות לאומי.
מומלץ ואפילו במספר רב של מקרים אף נדרש, לבצע ביטוח עבודות קבלניות שתבטח את הקבלן או היזם כנגד סיכונים שונים שעלולים להתרחש במהלך הפרויקט.
ביטוח עבודות קבלניות מבוסס על ביטוח כל הסיכונים ומספק פתרון ביטוחי לנזקים פיזיים, לנזקים לרכוש, לנזקים כלפי צד שלישי ולנזקי גוף אשר עלולים להתרחש באתר הבנייה, ובכלל זה:

 • נזק לרכוש
 • נזק לציוד ולעבודות הבנייה
 • נזק לעובדים מעבר למכוסה על ידי הביטוח הלאומי
 • כן נזק לגוף או לרכוש לצדדים שלישיים.

בנוסף מכסה הביטוח גם הוצאות סבירות להגנה משפטית בגין חבותך.

במסגרת ביטוח עבודות קבלניות ניתן גם לבצע ביטוח עבור:

 • ציוד מכני הנדסי – ביטוח צמ"ה מכסה אובדן או נזק פיזי תאונתי חיצוני לציוד מכני הנדסי כגון: עגורנים, מערבלי בטון, מנופים וכיוצ"ב, על בסיס כל הסיכונים.

 • שבר מכני – ביטוח שבר מכני מכסה מכונות וציוד שעלולים להינזק תוך כדי הפעלתם ופעילותם השוטפת.
  הביטוח מכסה אובדן או נזק פיזי תאונתי פנימי הנגרם למכונות ולציוד בעת הפעלתם.

  ביטוח עבודות קבלניות- תחתון

  לא מצאתם את מה שחיפשתם?

  השאירו פרטים והמומחים שלנו יצרו עמכם קשר

  שם + טלפון ואנחנו כבר מתקשרים אליכם