fbpx

ביטוח עסקי וסיכונים מיוחדים

ביטוח עסקי וסיכונים מיוחדים- עליון

ביטוח בית עסק
ביטוח הרכוש מגן על בתי העסק וחברות מפני נזקים בלתי צפויים, כגון נזקי פריצה, גניבה, אש, סופה, סערה, רעידת אדמה וכדומה.
ביטוח הרכוש מחולק לשני כיסויים עיקריים: נזק ישיר לרכוש ונזק עקיף.
בפוליסת ביטוח רכוש מתחייבת חברת הביטוח לכסות כל נזק בלתי צפוי ופתאומי. כאשר הכיסוי הביטוחי יכול להיות מורכב מאחד משתי האפשרויות הבאות:

 • ביטוח אש מורחב – כיסוי נזקים מתוך רשימה סגורה.
  זה נחשב לכיסוי השכיח ביותר.
 • ביטוח כל הסיכונים – כיסוי נזקים מכל סוג שהוא ובתנאי שאינם מופיעים ברשימת ההחרגות המופיעה בפוליסת בית העסק.

הכיסויים הנפוצים בעסק:

 • ביטוח למבנה העסק
 • ביטוח תכולת העסק (רכוש בית העסק כמו ריהוט, ציוד וכלי עבודה, מלאי וכדומה).
 • ביטוח צד ג' – נזקי גוף ורכוש לצד שלישי
 • ביטוח חבות מעבידים
 • ביטוח אובדן רווחים
 • ביטוח אחריות המוצר
 • ביטוח ציוד אלקטרוני
 • ביטוח נאמנות, ביטוח כספים וכדומה.

ביטוח אחריות מקצועית
ביטוח אחריות מקצועית מכסה את אחריותם המקצועית של בעלי מקצועות חופשיים כגון עורכי דין, רואי חשבון, ארכיטקטים ומהנדסים, בגין תביעות הנובעות מנזק שנגרם כתוצאה מרשלנות או אי עמידה בסטנדרטים המקצועיים הנדרשים ממקצועם.

ביטוח סחורה בהעברה
כיסוי ביטוחי עבור אבדן או נזק לרכוש המבוטח בעת העברתו בכלי רכב, עד להגעתו ליעד הסופי, בכפוף לתנאים הרשומים בפוליסה המכסה סיכונים אלה.
קיימים שני סוגי ביטוח סחורה בהעברה:

 • הרגיל, נותן מענה לסיכונים מוגדרים מראש של אש, התפוצצות, התנגשות מקרית והתהפכות של כלי הרכב.
 • המורחב, נותן מענה רחב יותר ומכסה בפני כל הסיכונים הכרוכים בהעברה ואשר אינם מוחרגים בכיסוי, לרבות טעינה ופריקה של הסחורה.

אנו מתמחים בביטוח סחורה בהעברה ויודעים להתאים ללקוח כיסוי מירבי המתאים לאופי הסיכון והכיסוי הנדרש

  לא מצאתם את מה שחיפשתם?

  השאירו פרטים והמומחים שלנו יצרו עמכם קשר

  שם + טלפון ואנחנו כבר מתקשרים אליכם