fbpx

ביטוח חבות מוצר

ביטוח חבות מוצר

ביטוח אחריות מוצר נועד להעניק ליצרנים ולמשווקים כיסוי במקרים בהם המוצר המופץ על ידם יגרום לנזק לצד שלישי, שיכול להיות הן בגוף והן ברכוש.
הביטוח מתייחס לנזק הנגרם שבאופן ישיר עקב השימוש במוצר, למשל במקרה של תאונה, גם אם הפגיעה לא בהכרח נובעת מהתנהלות רשלנית של הגורם המייצר.
יש לשים לב כי הביטוח אינו אחראי לטיב ואיכות המוצר או אי התאמת המוצר לייעודו אלא כיסוי לנזק שנגרם לצד שלישי בגין פגם במוצר 

    חבות מוצר

    לא מצאתם את מה שחיפשתם?

    השאירו פרטים והמומחים שלנו יצרו עמכם קשר

    שם + טלפון ואנחנו כבר מתקשרים אליכם