fbpx
post

ביטוחי אחריות מקצועית, חבות מוצר, D&O, חבות דירקטורים ונושאי משרה

בביטוחי אחריות מקצועית, חבות מוצר וחבות דירקטורים ונושאי משרה, קיימת חשיבות מהותית בחובת הדיווח כלפי חברת הביטוח, במקרים בהם מתקיימות נסיבות אשר עשויות להתפתח לכדי תביעת ביטוח.ֿ

הדיווח על נסיבות כאמור צריך להתבצע לאורך הפעילות השוטפת, בכל תקופת הביטוח.
בנוסף, יש לשים דגש על תקופת חידוש הביטוח, ולוודא טרם תום תקופת הביטוח כי כל הנסיבות דווחו כנדרש.
איך ניתן לזהות נסיבות שעשויות להתפתח לתביעה? הנה כמה שאלות מנחות:

• האם קיים בחברה לקוח/ספק לא מרוצה שמאיים בתביעה?
• האם קיים בחברה לקוח/ספק שמדווח על נזק שנגרם לו?• האם ידוע למישהו מהחברה על נזק כלשהו שקשור בפעילות העסקית?
• האם התקיימה או מתקיימת חקירה של רשות כלשהי כנגד החברה או כנגד הדירקטורים ו/או נושאי המשרה?

אם איתרתם תשובה חיובית לאחת השאלות, עליכם להעביר דיווח לחברת הביטוח.
שימו לב, חובת הדיווח כאמור חלה בין אם מדובר בנסיבות בהן היתה מעורבות של עו"ד ובין אם עצם קיומן של אותן נסיבות מחייב את הדיווח.
חשוב לדעת, כי בפוליסות מסוג זה קיים חריג לעניין נסיבות שהיו ידועות למבוטח טרם תחילת תקופת הביטוח. לכן, במקרה של נסיבות שלא דווחו, ויתפתחו בשלב מאוחר יותר לכדי תביעה – עשויה להיווצר בעיית כיסוי ביטוחי עקב אותו חריג הקיים בפוליסה.

אם יש לכם ספק לגבי נסיבות מסוימות אתם מוזמנים להתייעץ אתנו.

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

    לא מצאתם את מה שחיפשתם?

    השאירו פרטים והמומחים שלנו יצרו עמכם קשר

    שם + טלפון ואנחנו כבר מתקשרים אליכם