fbpx

ביטוחי חבויות

תמונות חדשות-24

ביטוחי חבויות נועדו להגן על העסק מפני תביעות מסוגים שונים ובעיקר:

תביעות עובדים – עקב פציעות ו/או מחלות שונות שנגרמו להם תוך כדי ועקב העסקתם.

תביעות צדדים שלישיים – עקב נזקים שנגרמו לצדדים שלישיים כגון ספקים ולקוחות, בחצרי העסק.

תביעות אחריות מקצועית וחבות מוצר – תביעות הנוגעות לפעילות המקצועית ו/או למוצרים שיוצרו על ידי העסק.

אנו מאמינים כי קיימת חשיבות להבנת הסיכונים של כל עסק, הנובעים מפעילותו הייחודית, וכן לטיפול מיטבי בתביעות אשר נדרש על פי רוב להתבצע בזהירות ותוך שמירה הדוקה על האינטרסים של העסק.

בעסקים בהם קיימת חשיפה גלובלית, אנו מעניקים שירותי התאמת מערך הביטוח לסיכון הרלוונטי ובחינת התאמת מערך הביטוח לפעילות ולחוקים הרלוונטיים בכל מדינה.

לפרטים נוספים – צרו עמנו קשר

    לא מצאתם את מה שחיפשתם?

    השאירו פרטים והמומחים שלנו יצרו עמכם קשר

    שם + טלפון ואנחנו כבר מתקשרים אליכם