fbpx
אקורד קבוצת ביטוח - מי אחראי לכשלים התשתיתיים, התכנוניים והביצועיים

מי אחראי לכשלים התשתיתיים, התכנוניים והביצועיים – אשר גרמו להצפות ולנזקים הכבדים בעקבות כך? ומה ניתן לעשות כשלא נערך ביטוח?

בתקופה האחרונה, היינו עדים לאסונות כבדים, אבדנים של רכוש רב וחיי אדם – בעקבות הגשמים העזים והצפות. 

במקרים בהם קיים ביטוח תקף, הביטוח אמור לתת מענה טוב לנזקים השונים שנגרמו.

במאמר זה, נתייחס ספציפית לאנשים פרטיים או עסקים, שלא ערכו ביטוח, או שספגו נזקים שאינם מכוסיםבמסגרת הביטוח.

כאן המקום לציין, כי כחלק מהשירותים שאנו מספקים ללקוחותנו – נכלל גם יעוץ וטיפול בנזקים שאינם ברי ביטוח, אשר נלווים לתחום הביטוח והתביעות המטופלות. 

דוגמאות לנזקים שאינם מכוסים בביטוח: 

 1. השתתפות עצמית בה נשא המבוטח.
 2. רכוש ספציפי שעשוי להיות מוחרג כגון כסף מזומן, תכשיטים, יצירות אומנות וכו' מעבר לגבולות האחריותבפוליסה.
 3. אבדן ימי עבודה. 

ועוד ועוד.

אז איך ניתן לתבוע נזקים כאשר אין ביטוחאו נזקים שאינם מכוסים 

ניתן לתבוע את גורמי הנזק. כלומר, אם ניתן לאתר גורמים שקיימת להם אחריות לאותם נזקים – ניתן להגישכנגדם תביעת אחריות.

מי עשוי להיות אחראי לנזקי ההצפות

ישנם מספר גורמים שעשויים להיחשב אחראים, העיקריים הם:

 1. הרשויות המקומיות.
 2. גורמים שתיכננו את האיזורים/ המבנים ללא ניקוז מתאים (כגון: אדריכלים, מהנדסים).
 3. גורמים שביצעו את הבניה או עבודות שונות או שפיקחו עליה (קבלנים, מפקחים למיניהם).
 4. גורמים שמנהלים את תחזוקת המבנים (ועדי בתים/ חברות ניהול).
 5. בעלי המבנים.

איך ניתן לקבוע אם אכן קיימת אחריות מצד אותם גורמים

אחריות קיימת כשיש רשלנות. רשלנות מוגדרת בחוק כעשיית מעשה או מחדל אשר אדם סביר )או בעל מקצועסביר)לא היה עושה בנסיבות העניין. 
קביעת אחריות יכולה להיעשות על ידי הודאה של הגורם האחראי, או על ידיהליך משפטי בה יובאו הנסיבות בפני בית המשפט והוא יכריע בשאלת האחריות.

לכן, כאשר רוצים לתבוע גורם כלשהו בגין אחריות, יש לפנות אליו במכתב דרישה ובמידת הצורך להגיש תביעהמשפטית, ויש לנמק את התביעה בהתאם.

הטיפים שלנו לניהול תביעה כזו:

רצוי לתבוע כמה שיותר גורמים.

יותר גורמים = יותר סיכויים שהתביעה תצליח, ויותר כיסים עמוקים.

יש לקחת בחשבון, כי תביעת אחריות היא מורכבת ועשויה להימשך שנים, לכן כדי להגדיל את הסיכויים, כדאילצרף כמה שיותר נתבעים. 

רצוי לתבוע ישירות את חברות הביטוח של הגורמים האחראים

קיימים כמה יתרונות מובהקים בפניה ישירה לחברות הביטוח, בעיקר הרגולציה המחייבת את חברות הביטוחלהגיב בלוחות זמנים מוגדרים ובמקרה של דחיה – לנמק (חובות אלו לא קיימות מול גורמים אחרים).

יש להעביר תביעה מתועדת ומנומקת

רצוי לצרף תמונות וכן חוות דעת שמאי או כל גורם רלוונטי אחר. חשוב להתייחס לאחריות של הגורמים הנתבעיםוכן להיקף הנזק שנגרם. 

ואחרון – יש לבצע מעקב הדוק אחר התביעה כדי להבטיח תגובה מהירה ככל הניתןלדרישת הפיצוי.

במילים אחרות – הציפו את הגורמים המציפיםכדי שהתביעה לא תטבע בים התביעות

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

  לא מצאתם את מה שחיפשתם?

  השאירו פרטים והמומחים שלנו יצרו עמכם קשר

  שם + טלפון ואנחנו כבר מתקשרים אליכם